[X]

Nasz serwis korzysta z "ciasteczek". Więcej informacji znajdziesz klikając na ten link.

Aktualnie: 20 kwietnia 2021 07:09 | Imieniny: Agnieszki, Czesława, Amalii
RSS

 
 
Wójt Gminy Przytyk
Dariusz Wołczyński


Kwiecień 2021
Pn Wt Sr Cz Pi So Nd
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930

Stypendia socjalne dla uczniów


POMOC  MATERIALNA  DLA  UCZNIÓW

stypendia szkolne w roku szkolnym 2020/2021

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przytyku, informuje że wnioski w sprawie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Przytyk wraz z niezbędnymi załącznikami należy złożyć w sekretariacie właściwej szkoły podstawowej znajdującej się na terenie Gminy Przytyk.

W przypadku uczniów uczęszczających do szkół podstawowych poza terenem Gminy Przytyk a także szkół ponadgimnazjalnych, ponadpodstawowych  oraz słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych - do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przytyku pokój 10. 

Termin składania wniosków:


-      od dnia 01 września 2020r. do dnia 15 września 2020 r. - w przypadku uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych,
-      od dnia 01 października 2020 r. do dnia 15 października 2020 r. – w przypadku     słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych  oraz wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych

 

Podstawą do ustalenia uprawnień do stypendium szkolnego dla ucznia są dochody (netto) z sierpnia 2020 roku. Dochód na osobę w rodzinie ucznia uprawniający do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być wyższy niż kwota 528,00 zł.

 Prawidłowo wypełniony wniosek o stypendium powinien zawierać komplet dokumentów, w tym potwierdzających wysokość dochodu. W przypadku składania wniosków dla kilku uczniów, należy złożyć wnioski ODDZIELNIE DLA KAŻDEGO ucznia wraz  z wymaganymi załącznikami.

Osoby pełnoletnie starające się o stypendium szkolne winny składać wnioski samodzielnie lub przez upoważnionego pełnomocnika(rodzica).

Pomoc materialna przysługuje uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom kolegiów pracowników służb społecznych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24. roku życia oraz wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

 

Do pobrania: 
Regulamin
Wniosek
Wydatki kwalifikowane do stypendium socjalnego 2020
Opis faktur do rozliczenia w ramach przyznanego stypendium szkolnego
Pełnomocnictwo -  dziecko uzyskuje pełnoletność w czasie roku szkolnego
Pełnomocnictwon przy składaniu wniosku - dziecko pełnoletnieKOMUNIKATOR GMINY PRZYTYKPapryka Przytycka
ARR

MODR

Powiat Radomski

Razem dla Radomki

W Dolinie Radomki
 


KRUS
ZUS
CEIDG

Hospicjum Radom