[X]

Nasz serwis korzysta z "ciasteczek". Więcej informacji znajdziesz klikając na ten link.

Aktualnie: 23 lipca 2017 06:49 | Imieniny: Bogny, Sławosza, Żelisława
RSS

 
Wójt Gminy Przytyk Dariusz Wołczyński
 
Wójt Gminy Przytyk
Dariusz Wołczyński


Lipiec 2017
Pn Wt Sr Cz Pi So Nd
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31

Świadczenie wychowawcze


PODSTAWA PRAWNA:

Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci ( Dz. U. 2016 poz. 195)

Ustawa o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci określa warunki nabywania prawa do świadczenia wychowawczego oraz zasady przyznawania i wypłacania tego świadczenia.

PRAWO DO ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO PRZYSŁUGUJE:

  1. Obywatelom polskim;
  2. cudzoziemcom : - do których stosuje się przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego,- jeżeli wynika to z wiążących Rzeczpospolitą Polską dwustronnych umów międzynarodowych o zabezpieczeniu społecznym,- przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego w związku z okolicznościami , o których mowa w art. 127 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, jeżeli zamieszkują z członkami rodzin na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,- posiadającym kartę pobytu z adnotacją „ dostęp do rynku pracy” , jeżeli zamieszkują z członkami rodzin na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, z wyłączeniem obywateli państw trzecich , którzy uzyskali zezwolenie na pracę na terytorium państwa członkowskiego na okres nie przekraczający sześciu miesięcy, obywateli państw trzecich przyjętych w celu podjęcia studiów oraz obywateli państw trzecich , którzy mają prawo do wykonywania pracy na podstawie wizy.

Prawo do świadczenia wychowawczego przysługuje w/w osobom , jeżeli zamieszkują na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres, w jakim mają otrzymywać świadczenie wychowawcze, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

Świadczenie wychowawcze przysługuje matce, ojcu , opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka.

KRYTERIUM DOCHODOWE :

  1. Świadczenie wychowawcze przysługuje na pierwsze dziecko osobom w/w jeżeli dochód na rodzinę w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 800,00 zł.
  2. Jeżeli członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne , świadczenie wychowawcze przysługuje na pierwsze dziecko, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 1200,00 zł.

 Wysokość świadczenia wychowawczego wynosi 500,00 zł miesięcznie na dziecko w rodzinie.

Do pobrania:
Świadczenie wychowawcze- dokumenty
Papryka Przytycka
ARR

MODR

Powiat RadomskiRazem dla Radomki

W Dolinie Radomki
 
Witryna Wiejska
KRUS
ZUS
CEIDG

Hospicjum Radom