[X]

Nasz serwis korzysta z "ciasteczek". Więcej informacji znajdziesz klikając na ten link.

Aktualnie: 21 kwietnia 2019 18:04 | Imieniny: Anzelma, Bartosza, Konrada
RSS

 
 
Wójt Gminy Przytyk
Dariusz Wołczyński


Kwiecień 2019
Pn Wt Sr Cz Pi So Nd
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930

Świadczenie wychowawcze


PODSTAWA PRAWNA:

Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1851)

Ustawa o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci określa warunki nabywania prawa do świadczenia wychowawczego oraz zasady przyznawania i wypłacania tego świadczenia.

PRAWO DO ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO PRZYSŁUGUJE:

  1. Obywatelom polskim;
  2. cudzoziemcom : - do których stosuje się przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego,- jeżeli wynika to z wiążących Rzeczpospolitą Polską dwustronnych umów międzynarodowych o zabezpieczeniu społecznym,- przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego w związku z okolicznościami , o których mowa w art. 127 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, jeżeli zamieszkują z członkami rodzin na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,- posiadającym kartę pobytu z adnotacją „ dostęp do rynku pracy” , jeżeli zamieszkują z członkami rodzin na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, z wyłączeniem obywateli państw trzecich , którzy uzyskali zezwolenie na pracę na terytorium państwa członkowskiego na okres nie przekraczający sześciu miesięcy, obywateli państw trzecich przyjętych w celu podjęcia studiów oraz obywateli państw trzecich , którzy mają prawo do wykonywania pracy na podstawie wizy.

Prawo do świadczenia wychowawczego przysługuje w/w osobom , jeżeli zamieszkują na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres, w jakim mają otrzymywać świadczenie wychowawcze, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

Świadczenie wychowawcze przysługuje matce, ojcu , opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka.

KRYTERIUM DOCHODOWE :

  1. Świadczenie wychowawcze przysługuje na pierwsze dziecko osobom w/w jeżeli dochód na rodzinę w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 800,00 zł.
  2. Jeżeli członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne , świadczenie wychowawcze przysługuje na pierwsze dziecko, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 1200,00 zł.

 Wysokość świadczenia wychowawczego wynosi 500,00 zł miesięcznie na dziecko w rodzinie.

Do pobrania:
Świadczenie wychowawcze- dokumentyKOMUNIKATOR GMINY PRZYTYK

 
 
 
Papryka Przytycka
ARR

MODR

Powiat Radomski

Razem dla Radomki

W Dolinie Radomki
 
Witryna Wiejska
KRUS
ZUS
CEIDG

Hospicjum Radom