[X]

Nasz serwis korzysta z "ciasteczek". Więcej informacji znajdziesz klikając na ten link.

Aktualnie: 20 kwietnia 2021 06:41 | Imieniny: Agnieszki, Czesława, Amalii
RSS

 
 
Wójt Gminy Przytyk
Dariusz Wołczyński


Kwiecień 2021
Pn Wt Sr Cz Pi So Nd
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930

Program Integracji Społecznej


Program Integracji Społecznej jest jednym z komponentów Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich (PPWOW). Program ten został określony w umowie pożyczki Nr 7358 POL zawartej pomiędzy Między Narodowym Bankiem Odbudowy i Rozwoju, zwany Bankiem Światowym, a Rządem Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 7 kwietnia 2006r.
W ramach programu PIS uczestniczy około 500 gm. w Polsce.
Alokowana kwota dla Gminy Przytyk wynosi 100 000 EURO. Środniki finansowe z Programu umożliwią gminie realizowanie usług społecznych.
Działania podjęte w ramach Programu Integracji Społecznej przyczynić się mogą do podniesienia poziomu integracji społecznej mieszkańców gminy. Mają temu służyć:
1. Budowy potencjału instytucjonalnego i społecznego w zakresie strategicznego planowania i realizowania polityki społecznej na poziomie lokalnym.
2. Poprawa dostępu mieszkańców gminy do usług, nowych form współpracy i zorganizowanej aktywności.
- zwiększenie oferty i standardu usług dla mieszkańców gminy,
- budowanie sieci usługodawców,
- wzrost liczby inicjatyw podejmowanych przez społeczność lokalną,
- zwiększenie udziału mieszkańców w doraźnych i bardziej trwałych formach zorganizowanej aktywności.
Program Integracji Społecznej ma wspierać we wdrożeniu strategii rozwiązywania problemów społecznych poprzez finansowanie projektów z nich wynikających. Ponadto, w zależności od potrzeb ma służyć gminom w tworzeniu strategii lub aktualizowaniu istniejącego dokumentu. W Gminie Przytyk przyjęto i zatwierdzono Gminną Strategię Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Przytyk na lata 2006-2013, Uchwałą Nr XXXVI/154/2006 Rady Gminy Przytyk, z dnia 27 lipca 2006r.
Realizacja projektów finansowych w ramach Programu Integracji Społecznej stanowi istotny impuls do wzmocnienia i tworzenia lokalnych organizacji pozarządowych aktywnie włączających się w proces integracji społecznej na terenie gminy.
Celem Programu jest podniesienie poziomu integracji społecznej w gminach na terenach wiejskich i miejsko-wiejskich. Program ma mobilizować i podejmować działania, które likwidować będą przyczyny pojawiania się problemów społecznych i minimalizować ich skutki przy wykorzystaniu lokalnego potencjału, co ma służyć integracji mieszkańców gminy.
Beneficjentami PPWOW jest kilka grup społecznych, są to:
- osoby starsze
- dzieci i młodzież
- rodziny.
Procedura ubiegania się o środki z Programu Integracji Społecznej w gminie została rozpoczęta.
W dniu 25.02.2008r. odbyło się spotkanie, w budynku tut. Urzędu Gminy, Konsultanta Regionalnego udzielającego min. konsultacji merytorycznych w ramach Programu Integracji Społecznej z liderami lokalnej społeczności (Przewodniczący Rady, dyrektorzy szkół, sołtysi, przedstawiciele organizacji pozarządowych). W trakcie wspólnych spotkań i warsztatów ustalono rodzaje usług społecznych dla dzieci, młodzieży, osób starszych i rodzin.
W dniu 27.02.2008r. zostało podpisane Porozumienie o Współpracy przy realizacji Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich pomiędzy Województwem Mazowieckiem a Gmina Przytyk. W dniu 31.03.2008r. został zaakceptowany przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej „Plan Działania” Gminy Przytyk w ramach programu PPWOW. W dniu 11.04.2008r. zostało złożone zapotrzebowanie finansowe na realizację Programu.
W dniu 09.05.2008r. zostało ogłoszone „Zaproszenie do składania ofert” na usługi integracji społecznej – „Spotkanie z naszymi przodkami i bohaterami narodowymi w historycznych miejscach Polski”.
W dniu 20.05.2008r. zostało ogłoszone „Zaproszenie do składania ofert” na usługi integracji społecznej – „Poznawanie innych kultur”.
W dniu 9.06.2008r. została zawarta umowa na świadczenie usług społecznych z Katolickim Stowarzyszeniem Młodzieży Diecezji Radomskiej na realizację usługi - „Spotkanie z naszymi przodkami i bohaterami narodowymi w historycznych miejscach Polski” na kwotę nie przekraczającą 39.916 zł.
W dniu 19.06.2008r. została zawarta umowa na świadczenie usług społecznych z Ludowym Klubem Sportowym „QUICK PARQUET SOKÓŁ PRZYTYK” na realizację usługi „Poznawanie innych kultur” na kwotę nieprzekraczającą 25.000 zł.
W dniu 23.06.2008r. zostały ogłoszone „Zaproszenia do składania ofert” na usługi integracji społecznej:
- „Bądźmy aktywni i radośni”,
- „Media mówią”,
- „Gramy z Góralami”,
- „Lepsze pływanie niż w monitor wpatrywanie”,
- „Sekcja lekkoatletyczna przy Szkole Podstawowej we Wrzeszczowie”
- „Klub aktywnych rodzin”
- „Tanecznym krokiem do Europy”
- „Przytycie Turnieje piłki siatkowej i plażowej”
Termin składania ofert do 15.07.2008r.
25.07.2008r. wpłynęły pierwsze środki finansowe w wysokości 25% kosztów realizowanych usług „Spotkanie z naszymi przodkami i bohaterami narodowymi w historycznych miejscach Polski” i „Poznanie innych kultur”.
Dnia 04.08.2008r. - otrzymane środki finansowe zostały przelane na konto realizatorów usług, czyli Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Diecezji Radomskiej i LKS Quick Parquet Sokół Przytyk.
W dniu 28.07.2008r. odbyło się spotkanie warsztatowe- Konsultanta Regionalnego Pani Agnieszki Smędzik z zespołem ds. Aktualizacji Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Przytyk na lata 2006- 2013 oraz z Radnymi, Sołtysami i przedstawicielami społeczności lokalnej w sprawie aktualizacji Strategii Gminy.
W spotkaniu uczestniczył również Wójt Gminy Przytyk.
Ponadto Pani Konsultant zapoznała się z dokumentacją prowadzoną na potrzeby PPWOW oraz dokumentację konkursową.
Realizatorzy usługi: „Spotkanie z naszymi przodkami i bohaterami narodowymi w historycznych miejscach Polski” i „Poznanie innych kultur” przedstawili przebieg realizacji usługi.
I. Usługa „Poznawanie innych kultur” realizowana przez Ludowy Klub Sportowy „QUICK PARQUET” SOKÓŁ PRZYTYK skierowana była do trampkarzy Rocznik „93”. 16 osób oraz czterech opiekunów wzięło udział w XX Międzynarodowym turnieju piłki nożnej dla dzieci i młodzieży we Włoszech w mieście Rimini.
W turnieju wystartowało 121 zespołów Klubowych z 20 krajów, rywalizujących w 11 kategoriach wiekowych. Ogółem wzięło w nim udział ponad 2500 młodych piłkarzy i piłkarek.
Poprzez udział w imprezie sportowej udało się osiągnąć sukces sportowy (I miejsce), zintegrowano grupę, podniesiono dyscyplinę uczestniczących dzieci. Celem usługi było nabycie umiejętności społecznych, nauczenie konstruktywnych form spędzania wolnego czasu, czy też pobudzenie zainteresowań chroniących przed uzależnieniami. Połączono sportową, międzynarodową rywalizację z integracją uczestników i atmosferą nadmorskich wakacji.
Promocja udziału w imprezie odbyła się w gazetach: „Echo dnia” (z dnia 27.06.2008r., 15.07.2008r. i 24.07.2008r.), „Gazeta Wyborcza” (z dnia 28.06.2008r i 15.07.2008r.), „Tygodnik Radomski” (z dnia 16.07.2008r.).
Koszt usługi wyniósł 25000zł.
Galeria zdjęć z realizacji usługi
II. Usługa „Spotkanie z naszymi przodkami i bohaterami narodowymi w historycznych miejscach Polski” skierowana jest do dzieci i młodzieży od pierwszej klasy gimnazjum do tegorocznych maturzystów.
Projekt zakłada nie tylko pogłębianie więzi z ojczyzną, ale również ma na celu integrowanie lokalnej społeczności młodzieży, pokazanie najważniejszych miejsc związanych z historią Polski jako forma integracji społecznej i wzbudzenie patriotyzmu, wzbudzenie poczucia więzi narodowej i odnalezienia się we własnej społeczności lokalnej. Kwotę w wysokości 39916 zł Katolickie Stowarzyszenie Diecezji Radomskiej, jako realizator usługi postanowił przeznaczyć na 3 cykle wyjazdów. Pierwszy to: Gdańsk, Gdynia, Hel, Malbork, Grunwald. Drugi to: Biskupin, Gniezno, Toruń, Warszawa, a trzeci: Kraków Wadowice Oświęcim.
Podczas pierwszego uczestnicy wyjechali nad Polskie morze. Podczas tej wyprawy poznawanie historii naszego kraju rozpoczęli od Gdańska, skąd popłynęli na Westerplatte. Tu pod kominkiem Obrońców Wybrzeża, ich opiekun ks. Marek Pruszkowski odprawił Mszę Świętą. Kolejnego dnia odwiedzili Oliwę, Gdynie i Sopot. Duże wrażenie zrobił na nich koncert organowy w Bazylice archikatedralnej w Gdańsku-Oliwie. Kilkanaście minut spędzili na plaży. Trzeciego dnia zwiedzili Zamek Wielkich Mistrzów Krzyżackich w Malborku i Grunwald, gdzie na miejscu kaplicy pobitewnej uczestniczyli we Mszy Świętej.
W „Gościu Niedzielnym” (z dnia 27.07.2008r.) ukazał się artykuł na temat wyjazdu.
W dniach 18.09. - 20.09.2008r. odbył się wyjazd młodzieży, 45 osób, uczniów od I klasy gimnazjum do tegorocznych maturzystów do miejscowości: Gniezno – Biskupin – Toruń - Warszawa.
Swoje trzydniowe spotkanie z żywą historią rozpoczęli od Gniezna, pierwszej stolicy Polski. Tu z przewodnikiem zwiedzili między innymi Katedrę i Muzeum Początków Państwa Polskiego. Zwiedzili także Pola Lednickie.
Kolejne dni niosły ze sobą wiele atrakcji i niezapomnianych przeżyć. Kolejką wąskotorową uczestnicy wycieczki dotarli do Wenecji, by zwiedzać ruiny zamku. Odwiedzili też najbardziej znany w środkowej Europie rezerwat archeologiczny w Biskupinie. Tu dowiedzieli się, że przed wojną był on nazywany „Polskimi Pompejami”.
III. Usługa „Klub Aktywnych Rodzin” realizowana jest przez Publiczną Szkołę Podstawową we Wrzosie.
Celem Klubu Aktywnych Rodzin jest programowanie kulturalnego i aktywnego sposobu spędzania wolnego czasu (wyjazd do kina, wyjazd do teatru, wycieczka, spotkania integracyjne, ogniska itp.). Podejmowanie wspólnych działań na rzecz środowiska lokalnego, poprawa stosunków sąsiedzkich, zachęcanie do wspólnego działania. Zorganizowanie saloniku prasowego i kawiarenki daje możliwość lepszego poznania, dzielenia swoimi pasjami, zainteresowaniami, umiejętnościami, a także korzystania z czasopism fachowych, poradników oraz prasy kobiecej i dziecięcej. We wtorki i czwartki salonik prasowy jest udostępniony w godzinach popołudniowych, istnieje możliwość wypicia kawy lub herbaty, poczytania prasy oraz skorzystania z pracowni komputerowej. Opiekunką Klubu Aktywnych Rodzin jest Pani Alina Wachnicka.
W ramach działalności klubu zostało zorganizowane stoisko degustacyjne z okazji Targów Papryki. Członkinie Klubu Aktywnych Rodzin we własnym zakresie przygotowały potrawy i przetwory z papryki. Dużym powodzeniem cieszyło się leczo, pierogi, a także wiejski chleb z wiejskim smalcem i papryką kiszoną.
W każdy pierwszy poniedziałek miesiąca odbywają się w klubie spotkania o różnej tematyce. Spotkania te mają charakter edukacyjny( pedagog, psycholog), informacyjny (prawnik, agent ubezpieczeniowy), oraz rozrywkowy np.
Szkolenie w zakresie informatyki. „Wyszukiwarka…i co dalej”
Spotkanie integracyjne- „Jesienne grillowanie”
Dzielimy się swoimi umiejętnościami- „Szydełkowanie”
Uczestnicy szkolenia w zakresie informatyki wykazali duże zainteresowanie oraz chęć zdobycia nowej wiedzy w tej dziedzinie choćby po to, aby zaskoczyć swoje dzieci, zapoznać się z ofertami pracy, ofertą kursów prowadzonych przez Centrum Kształcenia na Odległość, czy też znaleźć przepis na nowe ciasto. Zajęcia prowadziła pani Agnieszka Czubak, opiekun Kształcenia na Odległość.
Spotkanie integracyjne przebiegało w bardzo miłej atmosferze, tradycyjne ognisko wyparł grill, ale nie zabrakło miejsca na gitarę i piosenki biesiadne. Nasze klubowiczki przyniosły ze sobą potrawy do grilla, wymieniły się przepisami i doświadczeniami, oraz pomysłami typu „Co zrobić z surowym, lecz przypalonym szaszłykiem”.
Szydełkowanie cieszy się dużym zainteresowaniem, powstają sweterki, szaliczki, a niektóre, stanowią pierwsze kroki w tej dziedzinie kobiety po nauczeniu się podstawowych wzorków upominały się o częstsze spotkania, aby tworzyć większe „dzieła”. Zajęcia prowadzi Pani Gabriela Marchewka, nauczyciel PSP we Wrzosie.
W październiku zostały zakupione bilety na spektakl „Upiór w operze”. Wyjazd do Teatru ROMA w Warszawie odbędzie się w grudniu. Ilość miejsc ograniczona.
W miesiącu grudniu, odbyło się szkolenie z zakresu informatyki „Jak pisać CV i list motywacyjny” oraz „Krawieckie pomysły” w ramach dzielenia się swoimi umiejętnościami.
Dla uczestników „Klubu Aktywnych Rodzin” zorganizowany został wyjazd do kina na film „Mała Moskwa” finansowany ze środków własnych.
Cele i oczekiwania są różne, ale istotą tych spotkań jest danie możliwości spędzania wolnego czasu pożytecznie, kulturalnie, danie możliwości otwarcia się na innych ludzi, aby tworzyć i wzmacniać więzi międzyludzkie, oderwania się, choć na chwilę od problemów dnia codziennego, podnosić umiejętności prawidłowej komunikacji w grupie, zmniejszać dysproporcje między miastem a wsią. Pozyskiwać nowe umiejętności, dzielić się wiedzą, wymieniać doświadczenia.
Celem naszych działań jest budowanie więzi pomiędzy rodzinami i w rodzinach. Przeciwdziałanie dezintegracji oraz zjawiskom patologicznym, poprawa funkcjonowania psychologicznego osób samotnych, starszych czy borykających się z problemami rodzinnymi. Spotkania edukacyjne mają na celu ułatwić rozwiązanie problemów, dać możliwość nawiązania kontaktu z osobami kompetentnymi. Odbiorcami usługi są rodziny uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej we Wrzosie oraz społeczność lokalna niezwiązana ze szkoła. Nasze spotkania przyciągały od 15 do 28 osób.
W czwartki o godzinie 16.00 odbywają się zajęcia aerobiku, a po zajęciach panie rozgrywają mecze piłki siatkowej albo idą na filiżankę herbatki do saloniku prasowego.
IV. W ramach usługi „Tanecznym krokiem do Europy” Publiczna Szkoła Podstawowa we Wrzosie zorganizowała zajęcia taneczne prowadzone raz w tygodniu dla dwóch grup wiekowych. W zajęciach uczestniczą uczniowie z klas I-III oraz z klas IV-VI. Wszyscy to uczniowie PSP we Wrzosie. Dzieci i młodzież pochodzą z rodzin o różnym statusie materialnym i posiadają różne wzorce zachowań, a celem programu jest integrowanie dzieci poprzez taniec, wspólne spędzanie wolnego czasu w sposób aktywny i zorganizowany.
Wśród młodzieży, której brakuje pomysłu na organizację czasu wolnego istnieje potrzeba ruchu. Środkiem do zaspokojenia tej potrzeby jest organizacja zajęć pozalekcyjnych - zajęć tanecznych. Dajemy dziecku możliwość bezpłatnej aktywności ruchowej pod opieką profesjonalnej kadry.
Ruch stanowi jedną z podstawowych form rozwoju dziecka. Dzięki aktywności motorycznej dzieci kształtują zarówno swoje funkcje poznawcze jak i emocjonalne. Sprawność ruchowa to nie tylko lepsza muskulatura, zdrowy kręgosłup, ale także lepszy kontakt z emocjami, lepsza sprawność psychomotoryczna i lepszy kontakt z otaczającą rzeczywistością. Połączenie ruchu z muzyką daje możliwość odreagowania stresu, uwolnienie emocji. Ekspresja ruchowa pozwala wykorzystać energie do uczenia się zasad współpracy i kontaktów z innymi dziećmi. Muzyka łagodzi obyczaje, a nabyte umiejętności taneczne każdy człowiek ma możliwość wykorzystania w każdym etapie życia i wbrew pozorom jest to ważna umiejętność.
V. Projekt „Gramy z Góralami” miał na celu rozwój działalności Młodzieżowej Orkiestry Dętej w Przytyku. Skierowany był do dzieci i młodzieży oraz ich rodziców. Celem tego przedsięwzięcia było promowanie gry na instrumentach dętych, zachęcanie do uczestnictwa w zajęciach Orkiestry, integrację lokalnej społeczności, wzbudzanie patriotyzmu oraz poczucia więzi narodowej. W ramach usługi zorganizowany został w dniach 7-10.10.2008 r. wyjazd do Zakopanego.
W ramach Projektu Orkiestra dała 3 koncerty - jeden w sanktuarium Matki Boskiej Fatimskiej na Krzeptówkach i dwa na Krupówkach. Program obejmował zwiedzanie Zakopanego i okolic, przejazd kolejką szynową na Gubałówkę, przejście szlakiem pieszym na Buforowy Wierch, zjazd wyciągiem krzesełkowym na Polanę Szymoszkową, wyjazd do Doliny Pięciu Stawów, pieszą wędrówkę w Dolinie Kościeliskiej, zwiedzanie Jaskini Mroźnej, przejście halą Gąsienicową do Czarnego Stawu Gąsienicowego, spacer po Krupówkach.
W Projekcie wzięło udział 48 osób, byli to członkowie Orkiestry Dętej z Przytyka oraz ich rodzice.
Efekty tych działań to większa integracja społeczna, umocnienie więzi rodzinnych i społecznych, umocnienie zapału do ćwiczenia gry na instrumentach dętych, zadowolenie i satysfakcja z rozwijania zainteresowań muzycznych, poznanie walorów turystycznych, krajobrazowych i kulturowych Zakopanego.
VI. Realizacja usługi pod nazwą „Sekcja lekkoatletyczna przy Publicznej Szkole Podstawowej we Wrzeszczowie” obejmuje:
· Działania sportowe o charakterze wszechstronnym,
· Starty i biegi krótkie, sztafetowe, marszobiegi, biegi z wykorzystaniem niskich płotków, skoki w dal i wzwyż sposobem naturalnym, rzuty małymi przyborami na odległość do celu,
· Rozpoznanie kierunkowych uzdolnień ruchowych i zainteresowaniem sportem,
· Udział w różnych formach współzawodnictwa sportowego (zawody Czwartki lekkoatletyczne w Radomiu).
Odbiorcami działań są dzieci i młodzież z gminy Przytyk w liczbie 50 osób. Uczestnicy zajęć podzieleni są na 3 grupy wiekowe. Z każdą grupą odbywają się zajęcia w wymiarze 1 godziny tygodniowo. Celem tego rodzaju zamierzenia jest nabywanie i doskonalenie umiejętności ruchowych, rozwój psychomotoryczny dzieci i młodzieży, podniesienie samooceny i kształtowanie pozytywnego obrazu siebie, nabycie umiejętności prawidłowej komunikacji w grupie, rozładowywanie emocji w czasie zajęć sportowych, a także wzrost samodzielności w działaniu.
VII. W ramach usługi „Lepsze pływanie niż w monitor wpatrywanie” w okresie od 01.09.2008 roku uczniowie PSP w Przytyku, PSP we Wrzeszczowie i PSP we Wrzosie uczestniczą w zajęciach nauki pływania na pływalni „Delfin” w Radomiu w wymiarze 5 godzin zajęć dydaktycznych. W ramach tych zajęć uczniowie oswajali się z obiektem, z wodą, uczyli się podstawowych czynności w wodzie, ćwiczyli wydech do wody, utrzymywali swoje ciało w wodzie leżąc na piersiach i na grzbiecie.
W miesiącu wrześniu z usługi skorzystało 225 dzieci w wieku od 6 - 12 lat z terenu gminy Przytyk.
Jest to doskonała forma czynnego spędzania czasu wolnego pod opieką wykwalifikowanej kadry. Większość dzieci podejmuje aktywność sportową jedynie na lekcjach wychowania fizycznego w szkole. Dlatego istnieje potrzeba podnoszenia alternatywnych form spędzania wolnego czasu. Zajęcia te służą także odkrywaniu i rozwijaniu zdolności i pasji sportowych wśród dzieci i młodzieży, wspomagają ich rozwój psychomotoryczny, prowadzą do odreagowania przez dzieci trudnych sytuacji rodzinnych i stanów emocjonalnych oraz zmniejszenia skali zachowań destrukcyjnych wśród dzieci i młodzieży, integrują środowisko szkolne.
VIII. „Bądźmy aktywni i radośni” - program skierowany jest do rodzin, emerytów, rencistów, czytelników Gminnej Biblioteki Publicznej. Ma na celu wspólne spędzanie wolnego czasu poprzez spotkania okolicznościowe, prelekcje dotyczące zdrowia, życia w rodzinie, wspólnych wyjazdów np: kino, teatr, zajęcia manualne dla dzieci, wspólny festyn dla rodzin.
Gminna Biblioteka Publiczna w Przytyku w tym roku obchodzi 60-lecie swojej działalności. Odbiorcami działań w Programie Integracji Społecznej usługi ,,Bądźmy aktywni i radośni” są czytelnicy biblioteki: dzieci, młodzież i dorośli. Pośrednimi odbiorcami działań są: Koło Terenowe Nr 7 w Przytyku zrzeszające emerytów, rencistów i inwalidów, osoby niezrzeszone w Kole oraz niebędące czytelnikami biblioteki by w przyszłości mogły zapisać się do Koła i biblioteki.
W ramach realizacji usługi ,,Bądźmy aktywni i radośni” Gminna Biblioteka Publiczna w Przytyku zorganizowała:
1. W dniu 20.08.2008r. odbyła się wycieczka osób dorosłych do Lichenia. W skład grupy wchodziło 49 osób: 20 osób –Koło Emerytów i Rencistów oraz 29 osób - czytelnicy biblioteki oraz niezrzeszeni w Kole i niebędący czytelnikami. Członkowie Koła Terenowego Nr 7 w Przytyku nawiązali kontakt do współpracy i wymiany doświadczeń z Kołem Nr 4 w Pępowie w woj. wielkopolskim. Uczestnicy poznali historię Lichenia, zwiedzili Sanktuarium. Poznali się, miło spędzili czas poza domem, podzielili się wrażeniami z wyjazdu. Byli bardzo wdzięczni za zorganizowanie miłego wyjazdu, zapewnienie opieki osobom starszym.
2. W dniu 24.09.2008r. odbył się wyjazd do kina ,,Helios” w Radomiu. Grupa 25 dzieci, czytelnicy biblioteki w wieku 9-15 lat oraz 3 osoby dorosłe jako opiekunowie obejrzeli film Pt. ,,Wyspa Nim”. Dzieci w czasie podróży opowiadały historyjki, dzieliły się wrażeniami z filmu a w bibliotece wykonywały prace plastyczne do mini-galerii.
3. W dniu 25.09.2008r. grupa 12 osób dorosłych obejrzała spektakl - komedię ,,Mayday” Raya Cooneya w reżyserii Andrzeja Zaorskiego. Wszyscy byli bardzo zadowoleni z zorganizowania wspaniałego wieczoru, fantastycznych przeżyć, oderwania się od codziennych trosk.
4. W dniu 22.10.2008r. odbyło się spotkanie z okazji Dnia Seniora, w którym uczestniczyło 31 osób - członków Koła i niezrzeszonych. Grupa spotkała się w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy, przygotowała poczęstunek, wysłuchała prelekcji na temat zdrowego trybu życia, przygotowanej przez zaproszonego fizjoterapeutę, miło spędziła czas przy wspomnieniach i śpiewie.
5. W dniu 23.10.2008r. w spotkaniu z poetką ludową panią Zofią Jurkowską uczestniczyło 34 osoby - dzieci, młodzież i dorośli. Pani Zofia opowiadała o swojej twórczości poetyckiej, recytowała własne utwory i odpowiadała na mnóstwo pytań. Panowała bardzo miła atmosfera.
6. W dniu 25 listopada odbyło się kolejne działanie tj. szkolenie dotyczące zdrowego żywienia i zajęcia kulinarne w świetlicy gminnej, w którym uczestniczyło 26 osób. Zaproszona dietetyczka omówiła zagadnienie, odpowiedziała na nurtujące pytania. Grupa wspólnie przygotowała posiłek, miło spędziła czas przy rozmowach i śpiewie.
7. W miesiącu grudniu zorganizowano warsztaty dotyczące wykonywania haftu, grupa poznała zasady haftu i wybrała technikę richelieu. Panie przyniosły swoje wyroby wykonane haftem krzyżykowym do zapoznania z tym sposobem haftowania i postanowiły spotykać się raz w miesiącu, aby kontynuować zajęcia.
8. W Publicznym Przedszkolu w Przytyku odbyło się spotkanie z Mikołajem. Dyrekcja przedszkola zaprosiła Teatr Lalek „Czarodziej” z przedstawieniem „Śpiąca Królewna”. Gminna Biblioteka Publiczna w Przytyku zapewniła obsługę, tj. osobę Mikołaja i słodki upominek dla każdego. Na ulicach Przytyka z Mikołajem spotkało się 25 dzieci. Mikołaj był serdecznie witany, było dużo radości i zaproszeń na następny rok.
9. W dniu 09.12.2008r. przeprowadzone zostały, przez Panią Magdalenę Rybicką, warsztaty dotyczące wykonywania ozdób z papieru. W trakcie zajęć przedstawiono jak można wykorzystać stare gazety i wykonać z nich koszyki, a nawet przedmioty. Wykonywane były także kwiaty z bibuły.
W każdym przedsięwzięciu grupa decyduje o terminie, charakterze spotkania, zostają wykonane pamiątkowe zdjęcia do mini - galerii i kroniki, sporządzana jest karta ewaluacyjna bądź ankieta oceniająca spotkanie.
Biblioteka zapewnia lokal, wszelką pomoc w zakupie potrzebnych materiałów, artykułów spożywczych. Pośredniczy w zapraszaniu prelegentów i obsłudze uczestników, prowadzi promocję w formie ogłoszeń na tablicy ogłoszeń w bibliotece, Urzędzie Gminy, szkole, w widocznych miejscach w środowisku, udostępnia sprzęt: komputer, aparat fotograficzny.
Zadania są różnorodne , skierowane do różnych grup wiekowych. Biblioteka jako koordynator usługi nie ma wpływu na frekwencję w spotkaniach. W większości są to ludzie starsi i nie zawsze dopisuje im zdrowie a nawet samo dotarcie na spotkanie (warunki atmosferyczne).
Zarząd Koła Terenowego Nr 7 w Przytyku aktywnie włącza się w podjęte działania i służy wszelką możliwą pomocą dla biblioteki.
IX. Mówią Media” - program skierowany do uczniów Gimnazjum w Przytyku - celem jest zainteresowanie uczniów pracą dziennikarską, kształcenie umiejętności gromadzenia, przetwarzania oraz przekazywania informacji w formie warsztatów. Efektem będzie wydawanie gazetki szkolnej „ Moje Medium”.
Od niedawna w PG w Przytyku działa Klub Dziennikarski, w skład którego wchodzi 55 uczniów klas I-ych i II-ich. Opiekunami klubu są: p. Aneta Podgórska, p. Monika Rdzanek, p. Ewa Bocheńska i p. Elżbieta Fokt.
Do tej pory młodzi dziennikarze nie mogli narzekać na brak zajęć i atrakcji. Otóż, 4 i 5 grudnia 2008 r. w naszej szkole odbyły się dwudniowe warsztaty dziennikarskie, które przeprowadził p. Krzysztof Petek - dziennikarz i pisarz powieści młodzieżowych. Wprowadził on młodzież w tajniki dziennikarstwa, krok po kroku wyjaśniał, na czym polega praca profesjonalnego dziennikarza i jak powstaje gazeta.
Te informacje są cennym źródłem wiedzy dla klubowiczów, gdyż już w styczniu w naszym gimnazjum ukaże się pierwszy numer dwumiesięcznika „Spod szkolnej ławki”.
Pan Krzysztof Petek, bez wątpienia, pozostawił niezatarty ślad w młodych umysłach, uczył, bawił, zachęcał do pójścia śladem poszukiwacza informacji. Mamy nadzieję, iż to początek cennej współpracy, o ile środki finansowe na to pozwolą, a byłoby warto.
Wielką atrakcją dla członków KD była również wycieczka do Warszawy, która miała miejsce 8 grudnia 2008 roku. Gimnazjaliści, przede wszystkim, zwiedzili tam gmach Telewizji. Dzięki przewodnikom zobaczyli telewizję „od kuchni”, obejrzeli studia telewizyjne, nawet przez chwilę byli świadkami nagrywania programu „Jaka to melodia”. Niektórzy mogli przez moment poczuć się jak prawdziwy prezenter, siedząc w wygodnych fotelach przed mnóstwem kamer, a autografy i zdjęcia za znanymi z ekranu są nie lada pamiątką.
Oprócz telewizji uczniowie podziwiali Pałac Wilanowski, a zwieńczeniem wyjazdu był seans w kinie trójwymiarowym „IMAX” i przeniesienie się do epoki dinozaurów.
Wszyscy wrócili zadowoleni i usatysfakcjonowani, ale teraz członków KD czeka ciężka praca, bo przecież już w styczniu wszyscy chcą ujrzeć 1 numer szkolnej gazetki.
X. „Przytyckie turnieje piłki siatkowej i plażowej” - Celem usługi „Przytyckie turnieje piłki siatkowej i plażowej” jest popularyzacja piłki siatkowej halowej i zasad zdrowego współzawodnictwa, integracja społeczna poprzez treningi, gry zespołowe, zabawy sportowe, zapoznanie z zasadami turnieju siatkowego.
Odbiorcami działań są dzieci, młodzież oraz osoby dorosłe z Gminy Przytyk.
Przeprowadzane działania mają na celu integrację różnych grup wiekowych w wyniku czynnego uprawiania różnych dyscyplin sportowych, planowania i organizowania pozalekcyjnego życia sportowego w oparciu o obiekty i możliwości sprzętowe szkoły oraz pomoc organizacyjna rodziców i sympatyków Klubu, organizowanie działalności sportowej za szczególnym uwzględnieniem funkcji zdrowotnych, promowanie gminy i regionu poprzez organizację otwartych turniejów sportowych.KOMUNIKATOR GMINY PRZYTYKPapryka Przytycka
ARR

MODR

Powiat Radomski

Razem dla Radomki

W Dolinie Radomki
 


KRUS
ZUS
CEIDG

Hospicjum Radom