[X]

Nasz serwis korzysta z "ciasteczek". Więcej informacji znajdziesz klikając na ten link.

Aktualnie: 20 kwietnia 2021 05:10 | Imieniny: Agnieszki, Czesława, Amalii
RSS

 
 
Wójt Gminy Przytyk
Dariusz Wołczyński


Kwiecień 2021
Pn Wt Sr Cz Pi So Nd
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930

Zespół Interdyscyplinarny


 

BICIE I PONIŻANIE NIE JEST SPRAWĄ PRYWATNĄ!

Zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie przez „przemoc w rodzinie należy rozumieć jednorazowe albo powtarzające się umyślne działanie lub zaniechanie naruszające prawa lub dobra osobiste członków rodziny , w szczególności narażające te osoby na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia, naruszające ich godność, nietykalność cielesną, wolność w tym seksualną, powodujące szkody na ich zdrowiu fizycznym lub psychicznym, a także wywołujące cierpienie i krzywdy moralne u osób dotkniętych przemocą.”

W oparciu o literaturę dotyczącą zjawiska przemocy w rodzinie, przemocy domowej można wyróżnić rodzaje przemocy:

 • Przemoc fizyczna, czyli każde zachowanie, którego celem jest zadanie bólu fizycznego, uszkodzenie ciała, pogorszenie zdrowia lub pozbawianie życia ofiary.
  Przykładem może być: popychanie, odpychanie, obezwładnianie, przytrzymywanie, szczypanie, policzkowanie, kopanie, duszenie, bicie otwartą ręką i pięściami, bicie przedmiotami, rzucanie w kogoś przedmiotami, parzenie, nieudzielanie koniecznej pomocy i itp.
 • Przemoc psychiczna, czyli każde zachowanie, którego celem jest zmniejszenie poczucia własnej wartości, wzbudzenie w ofierze strachu oraz pozbawianie jej poczucia bezpieczeństwa i kontroli nad własnym życiem.  Przykładem może być: wyśmiewanie poglądów, pochodzenia, narzucanie własnych poglądów, ciągłe krytykowanie, wmawianie choroby psychicznej, kontrolowanie i ograniczanie kontaktów z innymi osobami, domaganie się posłuszeństwa, ograniczanie snu i pożywienia, wyzywanie, poniżanie, upokarzanie, zawstydzanie, stosowanie gróźb  i itp.
 • Przemoc seksualna, czyli każde zachowanie mające na celu zmuszenie ofiary do podjęcia współżycia lub niechcianych zachowań seksualnych bądź zdeprecjonowanie jej seksualności.
 • Przemoc ekonomiczna, czyli każde zachowanie, którego celem jest ekonomiczne uzależnienie ofiary od sprawcy. Przykładem może być: odbieranie zarobionych pieniędzy, uniemożliwianie podjęcia pracy, nie zaspakajanie materialnych potrzeb rodziny i itp.

 

 

JEŻELI DOŚWIADCZASZ PRZEMOCY
LUB ZNASZ INNE OSOBY, KTÓRE CIERPIĄ Z TEGO POWODU

 są:

 • bite, kopane, szarpane za włosy, popychane, okaleczane, duszone, przypalane,
 • szantażowane, straszone, upokarzane, poniżane, obrzucane wulgarnymi wyzwiskami, wyrzucane z domu, nadmiernie kontrolowane,
 • zmuszane do odbywania stosunków seksualnych lub poddawania się nieakceptowanym przez nie zachowaniom seksualnym,
 • uzależnione finansowo od swojego partnera, który zakazuje im podjęcia pracy, nie daje pieniędzy na zaspokajanie podstawowych potrzeb,
 • drastycznie zaniedbywane (pozbawione elementarnej opieki lekarskiej, głodzone lub wykorzystywane) dzieci, osoby starsze, chore.

ZGŁOŚ TEN FAKT

do Komisariatu Policji w Twoim miejscu zamieszkania
lub
do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

gdzie:

 • zostaniesz poinformowany  o sposobach i możliwościach rozwiązania Twojego problemu,
 • wskażą miejsca, w których możesz uzyskać pomoc socjalną, prawną                                    i psychologiczną,                        ,
 • wypełniona zostanie Niebieska Karta.

PROCEDURA NIEBIESKA KARTA

W myśl rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 września 2011r. w sprawie procedury „Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta” wszczęcie procedury następuje na skutek stwierdzenia podejrzenia, iż osoba została dotknięta przemocą w rodzinie oraz wypełnienia formularza „Niebieskiej Karty - A” przez przedstawiciela jednego z podmiotów wymienionych w ustawie o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, Policji, oświaty i ochrony zdrowia). Formularz ten jest sporządzany przez przedstawiciela podmiotu, który jako pierwszy powziął informację o sytuacji przemocy w rodzinie.

Niebieska Karta  ma na celu:

 1. Ułatwienie rozpoznania przemocy w rodzinie.
 2. Zwiększenie bezpieczeństwa osób doznających przemocy.
 3. Wsparcie  osób doznających przemocy
 4. Motywowanie do podjęcia działań ochronnych.
 5. Określenie skali i charakterystyka przemocy
 6. Tworzenie lokalnych koalicji na rzecz przeciwdziałania przemocy.

REAGUJ NA PRZEMOC!

 Powiadom służby zajmujące się przeciwdziałaniem przemocy:

 • Niebieska Linia tel. 801-120-002
 • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przytyku  tel. 48 618 00 95 w. 40,46,50
 • Komisariat Policji w Zakrzewie, Ogniwo Prewencji Przytyku tel. 48 345 37 61

 

ZESPÓŁ INTERDYSCYPLINARNY GMINY PRZYTYK

 

 

Zarządzeniem z dnia 31 maja 2011r.  Nr 28/1011 Wójta Gminy w Przytyku został powołany Zespół Interdyscyplinarny, który realizuje działania określone w gminnym programie przeciwdziałania przemocy w rodzinie .

Zadaniem zespołu interdyscyplinarnegojest integrowanie i koordynowanie działań w szczególności poprzez:

 

1)     diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie;

2)     podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie mających na celu przeciwdziałanie temu zjawisku;

3)     inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie;

4)     rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia pomocy w środowisku lokalnym;

5)     inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzin

 

W Gminie Przytyk został uruchomiony punkt konsultacyjny, do którego mogą zgłaszać się osoby doznające przemocy i stosujące przemoc, czynny w drugi i czwarty poniedziałek miesiąca, w godz. od 16.30 do 17.30. Siedziba punktu znajduje się w Remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Przytyku – I piętro.

Więcej informacji na temat działalności punktu można uzyskać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Przytyku - pokój nr 9, 10 i 11 lub telefonicznie 48 618 00 95 wew. 40, 46, 50.

 KOMUNIKATOR GMINY PRZYTYKPapryka Przytycka
ARR

MODR

Powiat Radomski

Razem dla Radomki

W Dolinie Radomki
 


KRUS
ZUS
CEIDG

Hospicjum Radom