[X]

Nasz serwis korzysta z "ciasteczek". Więcej informacji znajdziesz klikając na ten link.

Aktualnie: 25 listopada 2020 20:42 | Imieniny: Erazma, Katarzyny, Beaty
RSS

 
 
Wójt Gminy Przytyk
Dariusz Wołczyński


Listopad 2020
Pn Wt Sr Cz Pi So Nd
1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30

Gospodarka odpadami


Uwaga od dnia 1 stycznia 2020 roku obowiązuje nowy numer konta do wpłat za odbiór odpadów komunalnych. 
Numer konta 56 9115 0002 0070 0700 0055 0059

 

 INFORMACJE PRAWNE:
W związku ze zmianą ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach / j.t. Dz. U. z 2012r. poz. 391/ od 1 lipca bieżącego roku zaczną obowiązywać nowe zasady odbierania odpadów komunalnych i nowe stawki opłat za odbiór odpadów.

1.Uchwała Nr.XXV.128 z dnia 20 listopada 2012 r.
W sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Przytyk

2.Uchwała Nr.XXII.142 z dnia 24 czerwca 2016 r.

W sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Przytyk

3.Uchwała Nr. XXVIII.149 z dnia 25 marca 2013 r.
W sprawie wyboru metody obliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

4.Uchwała Nr. XXVIII.150 z dnia 25 marca 2013 r.
W sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych

5.Uchwała Nr. XXVIII.151 z dnia 25 marca 2013 r.
W sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

6.Uchwała Nr XXVII.176.2016 Rady Gminy Przytyk z dnia 28 grudnia 2016 r.

W sprawie regulaminu utrzymania porządku i czystości na terenie Gminy Przytyk.

7.Uchwała Nr XXVII.177.2016 Rady Gminy Przytyk z dnia 28 grudnia 2016 r.

W sprawie określenia terminów, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

8.Uchwała Nr XXVII.178.2016 Rady Gminy Przytyk z dnia 28 grudnia 2016 r.

W sprawie ustalenia ryczałtowej stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno- wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku oraz stawki opłaty za pojemnik.

9.Uchwała Nr XXVII.179.2016 Rady Gminy Przytyk z dnia 28 grudnia 2016 r.

W sprawie metody obliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości oraz ustalenia stawki takiej opłaty.

10.Uchwała Nr XXVII.180.2016 Rady Gminy Przytyk z dnia 28 grudnia 2016 r.

W sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie  odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości , na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno- wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku.
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2

11. Uchwała Nr III.18.2018 Rady Gminy Przytyk z dnia 28 grudnia 2018 roku

w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Przytyk
Załącznik nr 1

12. Uchwała Nr III.19.2018 Rady Gminy Przytyk z dnia 28 grudnia 2018 roku

w sprawie o odbieranu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku.

13. Uchwała nr VI.40.2019 Rady Gminy Przytyk z dnia 29 marca 2019 roku

 zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Przytyk

 

DEKLARACJE
Druk deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW
Harmonogram odbioru wyselekcjonowanych odpadów za gospodarowanie odpadami komunalnymi

INFORMACJA
Zmiana godzin pracy kasy w Urzędzie

 

Punkt selektywnego  zbierania  zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego na terenie gminy Przytyk w 2017

Poziomy odzysku  osiągnięte przez Gminę Przytyk w roku 2017

Poziomy odzysku  osiągnięte przez Gminę Przytyk w roku 2018

Miejsce zagospodarowania odpadów komunalnych

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI DLA GMINY PRZYTYK ZA 2013 rok

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI DLA GMINY PRZYTYK ZA 2014 rok

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI DLA GMINY PRZYTYK ZA 2015 rok

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI DLA GMINY PRZYTYK ZA 2016 rok

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI DLA GMINY PRZYTYK ZA 2017 rok

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI DLA GMINY PRZYTYK ZA 2018 rok

Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia dla przedsiębiorców: papier, metal, tworzywa sztuczne, szkło.

Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia dla przedsiębiorców - inne niż niebezpieczne odpady budowlane.

Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia dla przedsiębiorców - odpady ulegające biodegradacji.

 KOMUNIKATOR GMINY PRZYTYKPapryka Przytycka
ARR

MODR

Powiat Radomski

Razem dla Radomki

W Dolinie Radomki
 


KRUS
ZUS
CEIDG

Hospicjum Radom