[X]

Nasz serwis korzysta z "ciasteczek". Więcej informacji znajdziesz klikając na ten link.

Aktualnie: 7 sierpnia 2020 20:45 | Imieniny: Doroty, Kajetana, Donata
RSS

 
 
Wójt Gminy Przytyk
Dariusz Wołczyński


Sierpień 2020
Pn Wt Sr Cz Pi So Nd
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31

Aktualności Oświata


Dowóz dzieci i uczniów niepełnosprawnych do szkół, przedszkoli i ośrodków.

 

W ostaniem czasie ( tj. na przełomie roku 2019/2020) nastąpiła zmiana regulacji dotyczących zwrotu kosztów dowozu dzieci i uczniów niepełnosprawnych. Nowe przepisy zawarte w ustawie z dnia  16 października 2019 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 2248) wprowadzają obowiązujący w całej Polsce, dla wszystkich jednakowy wzór służący do wyliczenia kwoty należnej rodzicom dowożącym niepełnosprawne dzieci do przedszkola, szkoły czy ośrodka.

Ustalenie zwrotu kosztów  jednorazowego przewozu następuje na podstawie wzoru:

gdzie:

a – liczba kilometrów przewozu drogami publicznymi z miejsca zamieszkania do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, innej formy wychowania przedszkolnego, ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego, szkoły podstawowej albo szkoły ponadpodstawowej, a także przewozu rodzica z tego miejsca do miejsca zamieszkania lub miejsca pracy, i z powrotem,

b – liczba kilometrów przewozu drogami publicznymi z miejsca zamieszkania rodzica do miejsca pracy i z powrotem, jeżeli nie wykonywałby przewozu, o którym mowa w lit. a,

c – średnia cena jednostki paliwa w danej gminie właściwego dla danego pojazdu,

d – średnie zużycie paliwa w jednostkach na 100 kilometrów dla danego pojazdu według danych producenta pojazdu.

Średnią cenę jednostki paliwa w gminie określa na każdy rok szkolny rada gminy, w drodze uchwały, uwzględniając ceny jednostek paliwa ze stacji benzynowych zlokalizowanych na terenie gminy.

Zwrot kosztów przewozu następuje na podstawie umowy zawartej między wójtem a rodzicem przewożącym ucznia.

 

 MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW:

Wnioski o powierzenie zadania transportu i opieki nad dzieckiem niepełnosprawnym należy składać do Urzędu Gminy w Przytyku (sekretariat)  lub przesyłać pocztą na adres Urzędu Gminy w Przytyku  ul. Zachęta 57, 26-650 Przytyk.

WZORY DOKUMENTÓW:

  PODSTAWA PRAWNA:

Art. 39a ustawy Prawo oświatowe (t.j Dz. U. z 2020 r. poz. 910 ze zm.)

DOKUMENTY NIEZBĘDNE PRZY ZAŁATWIENIU SPRAWY:

1. Wniosek o powierzenie zadania transportu i opieki nad dzieckiem niepełnosprawnym.

2. Aktualne orzeczenie o niepełnosprawności ucznia.

3. Aktualne orzeczenie poradni psychologiczno-pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego ucznia lub potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych.

4. Skierowanie dziecka do kształcenia specjalnego w danej placówce (dotyczy tylko szkół lub ośrodków specjalnych).

5. Potwierdzenie przyjęcia dziecka do szkoły, ośrodka specjalnego, klasy integracyjnej lub oddziału integracyjnego wydane przez dyrektora szkoły lub placówki.

6. Zaświadczenie o uczęszczaniu dziecka do szkoły lub ośrodka specjalnego wydane przez dyrektora szkoły.

7. dowodu rejestracyjnego pojazdu (kopia)

8. dowodu osobistego (kopia)

9. Oświadczenie właściciela samochodu o możliwości korzystania z pojazdu do dowozu dziecka niepełnosprawnego przez osobę składającą wniosek ( jeśli nie jest właścicielem).

 


 

 

 

 

Komputery zakupione w ramach programu „ZDALNA SZKOŁA” trafiły już do szkół na terenie Gminy.

 

Gmina Przytyk pozyskała środki w ramach realizacji projektu grantowego pn. Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego.

Celem projektu jest zapewnienie dostępu do sprzętu komputerowego umożliwiającego naukę i prowadzenie zajęć w systemie zdalnym.

W ramach realizacji projektu Gmina pozyskała wsparcie w wysokości 59 984 zł. Środki pochodzą z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś I Powszechny dostęp do szybkiego internetu, Działanie 1.1 Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach.

Pozyskane środki przeznaczone zostały na zakup laptopów wraz z oprogramowaniem ( system operacyjny oraz oprogramowanie antywirusowe), które już zostały przekazane do Publicznych Szkół Podstawowych na terenie Gminy. 

Docelowo sprzęt trafił  za pośrednictwem szkół do najbardziej potrzebujących uczniów, którzy nie mają warunków technicznych do uczestnictwa w kształceniu zdalnym.

Efektem projektu będzie umożliwienie realizacji zdalnej edukacji uczniom i nauczycielom oraz aktywne włączenie się w codzienne zajęcia szkolne. Projekt jest odpowiedzią na obecną sytuację szkolnictwa, związaną z wprowadzeniem stanu epidemii na terenie kraju. Zamknięcie placówek oświatowych na wiele tygodni wymusiło nowe standardy prowadzenia zajęć edukacyjnych. Uczniowie zamiast w szkolnych ławkach zasiadają przed monitorami komputerów.

 KOMUNIKATOR GMINY PRZYTYKPapryka Przytycka
ARR

MODR

Powiat Radomski

Razem dla Radomki

W Dolinie Radomki
 


KRUS
ZUS
CEIDG

Hospicjum Radom