[X]

Nasz serwis korzysta z "ciasteczek". Więcej informacji znajdziesz klikając na ten link.

Aktualnie: 25 października 2021 08:26 | Imieniny: Darii, Wilhelminy, Sambora
RSS

 
 
Wójt Gminy Przytyk
Dariusz Wołczyński


Październik 2021
Pn Wt Sr Cz Pi So Nd
123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu


OGŁOSZENIE

WÓJTA GMINY PRZYTYK

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany nr 3 studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Przytyk.

Na podstawie art. 11 pkt 7 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741 ze zm.), art. 39 ust. 1 i art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 247 ze zm.) oraz uchwały Nr XIV.135.2020 Rady Gminy Przytyk z dnia 1 czerwca 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany nr 3 studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Przytyk

 

zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu

 

projektu zmiany nr 3 studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Przytyk wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 14 października 2021 r. do 5 listopada 2021 r. w siedzibie Urzędu Gminy Przytyk, ul. Zachęta 57, 26-650 Przytyk, (pokój nr 34) w godzinach pracy Urzędu oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Przytyk - http://www.przytyk.pl/ Obszar objęty zmianą nr 3 studium obejmuje jeden teren w obrębie geodezyjnym Przytyk.

 

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany nr 3 studium rozwiązaniami odbędzie się w dniu 3listopada 2021 r. o godzinie 10.30 w sali konferencyjnej (pokój nr 21) w Urzędzie Gminy Przytyk, ul. Zachęta 57, 26-650 Przytyk.

 

Zgodnie z art. 11 pkt 8 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741 ze zm.) osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi dotyczące projektu zmiany nr 3 studium. Uwagi do projektu zmiany nr 3 studium należy składać do Wójta Gminy Przytyk w nieprzekraczalnym terminie do dnia 29 listopada 2021 r. Uwagi należy składać w formie papierowej w siedzibie Urzędu Gminy Urzędu Gminy Przytyk, ul. Zachęta 57, 26 - 650 Przytyk albo w formie elektronicznej za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres poczty elektronicznej: przytyk@przytyk.pl lub za pomocą platformy ePUAP na adres skrytki: /przytyk57/skrytka. Uwaga powinna zawierać nazwisko, imię i adres wnoszącego uwagę lub nazwę i adres siedziby wnoszącego uwagę, przedmiot uwagi oraz oznaczenie nieruchomości, której uwaga dotyczy.

 

Równocześnie na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 247 ze zm.), informuję o możliwości składania uwag i wniosków do prognozy oddziaływania na środowisko w nieprzekraczalnym terminie do dnia 29 listopada 2021 r. Uwagi i wnioski należy składać w formie papierowej w siedzibie Urzędu Gminy Urzędu Gminy Przytyk, ul. Zachęta 57, 26 - 650 Przytyk albo w formie elektronicznej za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres poczty elektronicznej: przytyk@przytyk.pl lub za pomocą platformy ePUAP na adres skrytki: /przytyk57/skrytka. Uwaga lub wniosek powinna zawierać nazwisko, imię i adres wnoszącego lub nazwę i adres siedziby wnoszącego, przedmiot uwagi lub wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której uwaga lub wniosek dotyczy

 

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Przytyk.

Wójt Gminy Przytyk

/- / Dariusz Wołczyński

 

Ogłoszenie


  

Podoba Ci się ten artykuł? Przekaż go innym:KOMUNIKATOR GMINY PRZYTYK
Papryka Przytycka
ARR

MODR

Powiat Radomski

Razem dla Radomki

W Dolinie Radomki
 


KRUS
ZUS
CEIDG

Hospicjum Radom