[X]

Nasz serwis korzysta z "ciasteczek". Więcej informacji znajdziesz klikając na ten link.

Aktualnie: 18 czerwca 2024 20:48 | Imieniny: Elżbiety, Marka, Amandy
RSS

 
 
BURMISTRZ MIASTA I GMINY
Dariusz Wołczyński


Czerwiec 2024
Pn Wt Sr Cz Pi So Nd
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930

Zadania realizowane z budżetu Państwa i Państwowych Funduszy Celowy


 

 


 

Nazwa zadania: Przebudowa dróg na terenie gminy Przytyk.

Nazwa funduszu: Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

Wartość dofinansowania: 5.225.000,00 zł.

Całkowita wartość zadania: 5.858.870,23 zł.

Termin realizacji:  czerwiec 2023r. – listopad 2023r.

Opis projektu:

Planowana Inwestycja polega na budowie oraz przebudowie dróg gminnych na terenie gminy Przytyk:

1) Budowa drogi gminnej nr 350901W w miejscowości Wygnanów na działce nr ewid. 184 i 185/2 na odcinku od 0+910 do km 1+900.

2) Przebudowa drogi gminnej nr 350913W na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową nr 3336W do miejscowości Jagodno  o długości 1 086 m. Droga jest  zlokalizowana na działkach nr 303 i 317/1   w m. Domaniów oraz nr 53 w m. Jagodno.

3) Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Wygnanów – Kresy o długości 1 700 m, położonej  na działkach nr 303, 302, 541.

4) Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Wola Wrzeszczowska etap II znajdującej się na dz. ewid. Nr 79.

5)Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Goszczewice. Planowana inwestycja drogowa zlokalizowana jest na działce nr ewid. 252 i 255.

6) Przebudowa drogi gminnej nr 350905W Wrzeszczów – Czarnocin, położonej na dz. ewid. nr 59 obręb Wrzeszczów, odcinka  o długości 930,80 m.

 


Nazwa zadania: Rozbudowa budynku Publicznej Szkoły Podstawowej we Wrzosie wraz z montażem instalacji fotowoltaicznej.

Nazwa funduszu: Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

Wartość dofinansowania:  2.246.490,62 zł.

Całkowita wartość zadania: 2.364.726,97 zł.

Termin realizacji:  grudzień 2022r. – kwiecień 2024r.

Opis projektu:

Planowana inwestycja obejmuje rozbudowę budynku Publicznej Szkoły Podstawowej we Wrzosie
o dwie sale przedszkolne i jedną salę dydaktyczną. Ponadto w budynku znajdować się będzie szatnia
i pomieszczenia higieniczno-sanitarne.  Na dachu zostanie zamontowana instalacja fotowoltaiczna.

 


Nazwa zadania: Budowa domu ludowego wraz z infrastrukturą techniczną we Wrzosie

Nazwa funduszu: Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

Wartość dofinansowania:  1.647.781,80 zł.

Całkowita wartość zadania: 1.681.410,00 zł.

Planowany okres realizacji: grudzień 2022r. – kwiecień 2024r.

Opis projektu:

Planowane przedsięwzięcie obejmuje budowę budynku Domu Ludowego podzielonego na dwie części. Część niższa będzie pełniła funkcję świetlicy dla lokalnej społeczności, natomiast część wyższa będzie pełnić funkcję gospodarczo-garażową. Budynek będzie wyposażony w instalację elektryczną, wodno-kanalizacyjną oraz centralnego ogrzewania. W projekcie przewidziano montaż paneli fotowoltaicznych.

 


 

 


DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW
BUDŻETU PAŃSTWA


FUNDUSZ ROZWOJU PRZEWOZÓW AUTOBUSOWYCH O CHARAKTERZE
UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ


DOFINANSOWANIE
129 522,30 zł

CAŁKOWITA WARTOŚĆ
160 184,60 zł


 

Przebudowa oczyszczalni ścieków w m. Zameczek Kolonia wraz z budową sieci kanalizacyjnej na terenie gminy Przytyk

06.05.2022

 

Nazwa funduszu:

Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

Wartość dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: 7 125 000,00 zł.

Planowany wkład własny Gminy Przytyk: 2 427 920,00 zł.

Przewidywana całkowita wartość zadania: 9 552 920,00 zł.

Planowany okres realizacji: maj 2022 r. – listopad 2023 r.

Opis projektu:

W ramach przebudowy oczyszczalni przewiduje się budowę stacji zlewczej ścieków dowożonych oraz zbiornik na ścieki dowożone z systemem równomiernego podawania tych ścieków na proces oczyszczania. W miejsce wysłużonej kraty schodkowej planuje się zastosowanie kraty hakowej. Planuje się zakup nowego piaskownika, instalacji odwadniania osadu, dmuchawy , zostaną również wymienione wszystkie instalacje, wentylatory itp. W ramach zadania zostanie wybudowana sieć kanalizacyjna na terenie gminy Przytyk. Dzięki realizacji inwestycji unikniemy degradacji środowiska.

 


 

Rozbudowa budynku stacji uzdatniania wody wraz ze zbiornikiem retencyjnym oraz budową studni głębinowej w m. Glinice

22.07.2022

 

Nazwa funduszu:

Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

Wartość dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: 2 850 000,00 zł.

Planowany wkład własny Gminy Przytyk: 1 060 000,00 zł.

Przewidywana całkowita wartość zadania: 3 910 000,00 zł.

Planowany okres realizacji: lipiec 2022 r. – październik 2023 r.

Opis projektu:

Zadanie polega na modernizacji ujęcia wody i stacji uzdatniania wody w Glinicach. Budowa nowej studni głębinowej, rozbudowa o modernizację budynku stacji wraz z wykonaniem nowej technologii opartej na nowoczesnych rozwiązaniach i urządzeniach. Zostanie wybudowane nowe ujęcie wody o większej niż dotychczas wydajności oraz  rozbudowany obiekt stacji uzdatniania wody w taki sposób, by zapewnić uzdatniane zwiększonej ilości wody. Inwestycja umożliwi zaopatrzenie w wodę znacznie większą część gminy, a tym samym pozwoli odciążyć inne  stacje uzdatniania wody.

 


 

Przebudowa drogi gminnej nr 350901W Wrzos - Wygnanów

 

 

Zadanie dofinansowano ze środków Państwowego Funduszu Celowego Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

Zadanie pn. „Przebudowa Drogi gminnej Nr 350901W Wrzos-Wygnanów” zostało zrealizowane z państwowego funduszu celowego w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

W ramach inwestycji przebudowano drogę gminną o długości 1629 m na terenie miejscowości Wrzos i Wygnanów ponadto w ramach powyższego zadania wykonano:

  • nową nawierzchnie jezdni z betonu asfaltowego o szer. 4,5 m z 6 mijankami,
  • pobocza umocnione kruszywem,
  • zabezpieczono i przebudowano kolidującą infrastrukturę teletechniczną.
  • oznakowanie pionowe i poziome.

Kwota dofinansowania: 1 010 806,13 zł

Całkowita wartość zadania: 1 263 507,67 zł

 

 

 

KOMUNIKATOR GMINY PRZYTYK
Papryka Przytycka
ARR

MODR

Powiat Radomski

Razem dla Radomki

W Dolinie Radomki
 


KRUS
ZUS
CEIDG

Hospicjum Radom