[X]

Nasz serwis korzysta z "ciasteczek". Więcej informacji znajdziesz klikając na ten link.

Aktualnie: 23 lipca 2024 23:23 | Imieniny: Bogny, Sławosza, Żelisława
RSS

 
 
BURMISTRZ MIASTA I GMINY
Dariusz Wołczyński


Lipiec 2024
Pn Wt Sr Cz Pi So Nd
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031

Gospodarka odpadami


SZANOWNI MIESZKAŃCY,
Informujemy, iż stawki opłat z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi od 1 stycznia 2024 roku NIE ULEGAJĄ ZMIANIE i podobnie jak w roku poprzednim wynoszą:


OPŁATA ZA NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁE:
• 18,00 zł miesięcznie od osoby zamieszkującej daną nieruchomość – jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny;
Właścicielom nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, którzy kompostują bioodpady przysługuje częściowe zwolnienie z opłaty w wysokości 2zł miesięcznie od osoby, co daje:
• 16 zł miesięcznie od osoby zamieszkującej nieruchomość budynku jednorodzinnego kompostujących bioodpady.


WAŻNE!!!
W związku z powyższym NIE TRZEBA ZMIENIAĆ DEKLARACJI, która została w
poprzednich latach złożona do Urzędu.


Opłata ryczałtowa za nieruchomość, na której znajduje się domek letniskowy:
• 150,00 zł rocznie za nieruchomość – jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny;
• Uwaga od dnia 1 stycznia 2020 roku obowiązuje nowy numer konta do wpłat za odbiór odpadów komunalnych.
Numer konta 56 9115 0002 0070 0700 0055 0059

 

 

 

 

 

Aplikacja Kiedy śmieci?

Jeśli nie wiecie, co wrzucać do poszczególnych pojemników oznaczonych kolorami, z pomocą przychodzi aplikacja mobilna „Kiedy Śmieci”. Znajdziemy tu wyszukiwarkę odpadów, która podpowie nam do jakiego worka wrzucić dany odpad jak również harmonogram odbioru odpadów komunalnych z miejscowości na terenie gminy Przytyk. Aplikacja „Kiedy Śmieci” ułatwi nam przygotowywanie odpowiednich worków na wybrane dni.

Konfigurację aplikacji rozpoczynamy od wprowadzenia danych naszego regionu (województwo mazowieckie, powiat radomski, gmina Przytyk), które pozwolą pobrać odpowiedni harmonogram wywozu śmieci. Po skonfigurowaniu aplikacji na ekranie pojawił się ekran harmonogramu. Na pierwszym planie widzimy datę najbliższego odbioru i wskazówki dotyczące tego jakie surowce można wówczas wystawić. Na dole umieszczono też menu z 3 dodatkowymi przyciskami. Pierwszy przenosi nas do kalendarza, gdzie możemy sprawdzić jak prezentuje się harmonogram wywozu śmieci do końca roku. Druga sekcja w menu to poradnik instruujący nas o tym jak należy segregować odpady. Znajdziemy tu 5 różnych kategorii, a w każdej z nich przykłady segregacji śmieci oznaczone jako „wyrzucamy” i „nie wrzucamy”. Ostatnia ikonka w menu przeniesie nas do ustawień. Możemy uruchomić tu automatyczne przypomnienia (z możliwością konfiguracji czasu ich wyświetlania), a także zmienić lokalizację naszego odbioru.

Aplikacja jest całkowicie anonimowa. Żadne dane użytkowników nie są w niej zbierane. Jedyna informacja jaką trzeba tu podać, to miejscowość, dla której chcemy otrzymywać powiadomienia. Platforma jest dostępna dla każdego mieszkańca.

Aplikacja jest dostępna na smartfony z systemem Android i iOS oraz na smartfony Huawei (bez wsparcia Google).

 

Podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Przytyk zmieszanych odpadów komunalnych, bioodpadów oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania
Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne, bioodpady stanowiące odpady komunalne oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania przekazywane są do zagospodarowania w Zakładzie Utylizacji Odpadów Komunalnych  (ZUOK).
Zakład mechaniczno-biologicznego przekształcania odpadów przy ul. W. Witosa 94,
26-600 Radom zarządzany jest przez Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe „RADKOM” Sp. z o. o. z siedzibą przy ul. W. Witosa 76 w Radomiu, tel.: 48/ 380 20 26 lub 28, fax  48/ 380 20 27 , e-mail: odbiorodpadow@radkom.com.pl
Obecne instalacje zarządzane przez PPUH"RADKOM" sp. z o.o. to:
1.    Instalacja do mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów.
2.    Linia do przetwarzania odpadów wielkogabarytowych.
3.    Linia do przetwarzania odpadów budowlanych i podobnych.
4.    Instalacja do przetwarzania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

 

 

 

 INFORMACJE PRAWNE:
W związku ze zmianą ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach / j.t. Dz. U. z 2012r. poz. 391/ od 1 lipca bieżącego roku zaczną obowiązywać nowe zasady odbierania odpadów komunalnych i nowe stawki opłat za odbiór odpadów.

 

1. Uchwała nr XXVII.263.2021 Rady Gminy Przytyk z dnia 14 grudnia 2021 roku
w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Przytyk

 

2. Uchwała Nr XXVI.251.2021 Rady Gminy Przytyk z dnia 19 listopada 2021 r.

W sprawie ustalenia ryczałtowej stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na  których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe

 

3. Uchwała Nr XXVI.249.2021 Rady Gminy Przytyk z dnia 19 listopada 2021 r.
w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki tej opłaty

 

4. Uchwała NR XXVII.262.2021 Rady Gminy Przytyk z dnia 14 grudnia 2021 r.
w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług na terenie gminy Przytyk w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

 

5. Uchwała nr XXVI.252.2021 Rady Gminy Przytyk z dnia 19 listopada 2021 r.

w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy, w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

 

6. Uchwała nr XL.339.2022 z dnia 9 grudnia 2022 r.

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki tej opłaty.

 

 

DEKLARACJE
Druk deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

 

 

Informacja dla mieszkańców w zakresie korzystania z Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych  (PSZOK)

Regulamin Punktu Selektywnego Zbierania Odpadu Komunalnych (PSZOK)

Poziomy odzysku  osiągnięte przez Gminę Przytyk w roku 2017

Poziomy odzysku  osiągnięte przez Gminę Przytyk w roku 2018

Miejsce zagospodarowania odpadów komunalnych

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI DLA GMINY PRZYTYK ZA 2013 rok

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI DLA GMINY PRZYTYK ZA 2014 rok

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI DLA GMINY PRZYTYK ZA 2015 rok

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI DLA GMINY PRZYTYK ZA 2016 rok

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI DLA GMINY PRZYTYK ZA 2017 rok

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI DLA GMINY PRZYTYK ZA 2018 rok

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI DLA GMINY PRZYTYK ZA 2019 rok

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI DLA GMINY PRZYTYK ZA 2020 rok

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI DLA GMINY PRZYTYK ZA 2021 rok

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI DLA GMINY PRZYTYK ZA 2022 rok

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI DLA GMINY PRZYTYK ZA 2023 rok

Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia dla przedsiębiorców: papier, metal, tworzywa sztuczne, szkło.

Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia dla przedsiębiorców - inne niż niebezpieczne odpady budowlane.

Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia dla przedsiębiorców - odpady ulegające biodegradacji.

Adresy punktów zbierających odpady folii, sznurka i opon powstających w gospodarstwach rolnych lub zakładów przetwarzania takich odpadów.

Poziom przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych osiągniętych przez Gminę Przytyk w 2021 r.

Poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania osiągnięty przez Gminę Przytyk

Wymagania wobec osób utrzymujących zwierzęta domowe w zakresie bezpieczeństwa i czystości w miejscach publicznych

Podmioty odbierające odpady Komunalne od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Przytyk.

Wykaz firm posiadających decyzję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych z terenu gminy Przytyk

KOMUNIKATOR GMINY PRZYTYK
Papryka Przytycka
ARR

MODR

Powiat Radomski

Razem dla Radomki

W Dolinie Radomki
 


KRUS
ZUS
CEIDG

Hospicjum Radom