[X]

Nasz serwis korzysta z "ciasteczek". Więcej informacji znajdziesz klikając na ten link.

Aktualnie: 4 lipca 2022 16:48 | Imieniny: Malwiny, Izabeli, Aureliana
RSS

 
 
Wójt Gminy Przytyk
Dariusz Wołczyński


Lipiec 2022
Pn Wt Sr Cz Pi So Nd
123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Obowiązek zawarcia umowy na odbiór odpadów z działalności gospodarczej


Informacja w sprawie obowiązku zawarcia umowy na odbiór odpadów komunalnych
przez właścicieli nieruchomości na których prowadzona jest działalność gospodarcza
i powstają odpady komunalne.

Urząd Gminy w Przytyku informuje, iż na podstawie art. 6 ust.5a pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r (t.j. Dz. U z 2021 r. poz. 888 ze zm.) o utrzymaniu czystości i porządku w gminach przystępuje do kontroli przedsiębiorców w zakresie posiadania aktualnych umów na odbiór odpadów komunalnych z prowadzonych działalności.

Informujemy, iż zgodnie z ustawą  z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości  i porządku w gminach (Dz.U. z 2021 r., poz. 888) art. 6 ust. 1 pkt 2 każdy podmiot prowadzący działalność gospodarczą zobowiązany jest podpisać indywidualną umowę na korzystanie                           z usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych, z przedsiębiorcą wpisanym do rejestru działalności regulowanej na terenie Gminy Przytyk. Wykaz podmiotów dostępny jest na stronie internetowej Urzędu Gminy: http://bip.przytyk.pl/view_article.php?art=260 .

Do nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne zalicza się m. in.: szkoły, przedszkola, urzędy, banki, pocztę, domy kultury, biblioteki, ośrodki zdrowia, apteki, lokale gastronomiczne, obiekty produkcyjne, usługowe, handlowe, warsztaty, biura, sklepy.

W sytuacji, gdy nieruchomość posiada dwie części: przeznaczoną na cele mieszkaniowe oraz przeznaczoną na działalność gospodarczą (nieruchomość mieszana), właściciele nieruchomości powinni zawrzeć odrębną, dodatkową umowę na wywóz odpadów komunalnych wytwarzanych w związku z prowadzoną działalnością.

Właściciele nieruchomości mieszanych zobowiązani są wobec powyższego do:

 uiszczania opłaty w gminie za gospodarowanie odpadami komunalnymi - za część dotyczącą nieruchomości zamieszkałej zgodnie ze złożoną deklaracją;

 indywidualnego zawarcia umowy na odbiór odpadów komunalnych z podmiotem uprawnionym – na część nieruchomości niezamieszkałej (na której prowadzona jest działalność gospodarcza), a w przypadku, gdy część niezamieszkała jest wynajmowana, obowiązek zawarcia umowy obejmuje podmiot najmujący, chyba, że umowa najmu lokalu stanowi inaczej.

Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach dopuszcza w przypadku prowadzenia w części lokalu mieszkalnego obsługi biurowej działalności gospodarczej uiszczanie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w ramach opłaty dotyczącej nieruchomości zamieszkałej (art. 6j ust. 4a).

Przypominamy podmiotom, które prowadzą działalność gospodarczą, że niedopuszczalne jest mieszanie odpadów komunalnych z gospodarstwa domowego z odpadami z prowadzonej działalności gospodarczej!

Na podstawie art. 3 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości  i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz.888 z późn. zm.) nasza Gmina obowiązana jest do prowadzenia  ewidencji umów zawartych na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, w celu kontroli wykonywania przez właścicieli nieruchomości i przedsiębiorców obowiązków wynikających z ww. ustawy.

Właściciele tychże nieruchomości, w ramach kontroli prowadzonej w myśl przepisów ww. ustawy, mogą zostać wezwani do przedłożenia kopii aktualnych umów i dowodów uiszczania opłaty za usługę.

W związku z powyższym, jeżeli dotychczas nie wszyscy przedsiębiorcy zawarli takie umowy, zobowiązani są do niezwłocznego wykonania tego obowiązku.

Wszyscy wytwórcy odpadów komunalnych są zobowiązani do selektywnego zbierania wytworzonych przez siebie odpadów komunalnych zgodnie z wymaganiami określonymi w regulaminie oraz w sposób określony w przepisach wydanych na podstawie art. 4a ust. 1 wskazanej ustawy. Przedsiębiorcom nie posiadającym umowy na odbieranie odpadów komunalnych grozi kara grzywny (art. 10 ust. 2 ww. ustawy). 

 

Przedsiębiorco!

Jeśli nie masz jeszcze podpisanej umowy na odbiór odpadów komunalnych zawrzyj ją niezwłocznie.

 

 

Wójt Gminy Przytyk

/-/ Dariusz Wołczyński


  

Podoba Ci się ten artykuł? Przekaż go innym:KOMUNIKATOR GMINY PRZYTYK
Papryka Przytycka
ARR

MODR

Powiat Radomski

Razem dla Radomki

W Dolinie Radomki
 


KRUS
ZUS
CEIDG

Hospicjum Radom