[X]

Nasz serwis korzysta z "ciasteczek". Więcej informacji znajdziesz klikając na ten link.

Aktualnie: 16 kwietnia 2024 16:44 | Imieniny: Bernadetty, Cecyliana, Kseni
RSS

 
 
BURMISTRZ MIASTA I GMINY
Dariusz Wołczyński


Kwiecień 2024
Pn Wt Sr Cz Pi So Nd
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930

Ogłoszenie o naborze wniosków


Wójt Gminy Przytyk ogłasza, że

 od dnia 06 lutego 2023 roku do dnia 10 lutego 2023 roku (włącznie)

można składać wnioski o udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Przytyk na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z wymianą źródła ciepła w budynkach położonych na terenie gminy Przytyk, celem wprowadzania bardziej przyjaznych dla środowiska nośników energii służących zmniejszeniu emisji CO2 i innych zanieczyszczeń do atmosfery. Dotacja może być udzielona tylko raz  i nie jest przyznawana na wydatki związane z wymianą źródła ciepła mającym miejsce przed zawarciem umowy  dotacyjnej z Gminą Przytyk.

Wnioski można pobrać w siedzibie tutejszego Urzędu oraz na stronie internetowej Urzędu.

Kompletne wnioski należy składać we wskazanym terminie bezpośrednio do Urzędu Gminy w Przytyku (pokój 26 i 35), przesłać pocztą na adres: Urząd Gminy w Przytyku, ul. Zachęta 57, 26-650 Przytyk lub pocztą elektroniczną na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Gminy Przytyk na platformie: ePUAP: przytyk57/skrytka.

Kompletne i prawidłowo wypełnione wnioski będą rozpatrywane według kolejności zgłoszeń (decyduje data wpływu do Urzędu), do wysokości środków finansowych zabezpieczonych na ten cel w budżecie Gminy Przytyk.

Wnioski niekompletne lub nieprawidłowo wypełnione, po bezskutecznym wezwaniu do uzupełnienia, podlegają odrzuceniu.

Wnioski złożone przedwcześnie lub po upływie wskazanego wyżej terminu - nie będą rozpatrywane.

UWAGA:

Do wniosku należy załączyć zgodę właściciela/ współwłaściciela nieruchomości, jeżeli wnioskodawca nie jest jedynym właścicielem nieruchomości lub przysługuje mu inny tytuł niż własność.

Dotacją objęty jest zakup następujących urządzeń:

a)      miejscowy ogrzewacz pomieszczeń na paliwo stałe (kominki, piece, kozy) wraz z niezbędnym osprzętem- urządzenie musi posiadać certyfikat/świadectwo potwierdzające spełnienie wymogów Ekoprojektu (Ecodesign) zgodnie z wykonawczym Rozporządzeniem Komisji (UE) 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015 r. do dyrektywy 2009/125/EC z dnia 21 października 2009 r.

b)      kotła gazowego kondensacyjnego wraz z instalacją zbiornikową i doprowadzającą gaz do budynku- spełniającego wymagania   klasy   efektywności   energetycznej min. A, co potwierdza etykieta energetyczna lub karta produktu,

c)      kotła olejowego kondensacyjnego wraz z instalacją zbiornikową - spełniającego wymagania   klasy   efektywności   energetycznej min. A, co potwierdza etykieta energetyczna lub karta produktu,

d)     kotła na pellet drzewny z automatycznym podawaniem paliwa oraz niezbędnym osprzętem, nieposiadającego rusztu awaryjnego - urządzenie musi posiadać certyfikat/świadectwo potwierdzające spełnienie wymogów Ekoprojektu (Ecodesign) zgodnie z wykonawczym Rozporządzeniem Komisji (UE) 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015 r. do dyrektywy 2009/125/EC z dnia 21 października 2009 r., spełniającego wymagania   klasy   efektywności   energetycznej min. A+, co potwierdza etykieta energetyczna lub karta produktu, przeznaczone do spalania wyłącznie biomasy w formie pelletu drzewnego (bez możliwości spalania innych paliw);

e)      pompy ciepła wraz z niezbędnym osprzętem- spełniające w odniesieniu do ogrzewania pomieszczeń wymagania klasy efektywności energetycznej minimum A+ co potwierdza karta produktu, etykieta energetyczna,

f)       kotła elektrycznego wraz z niezbędnym osprzętem.

Nie przyznaje się dotacji na:

a)    prace polegające na demontażu i montażu,

b)   dokumentację projektową,

c)    zakup przenośnych urządzeń grzewczych,

d)   wykonanie instalacji w nowobudowanych budynkach, w których nie było dotychczas zainstalowanego źródła ciepła,

e)    zmianę lub modernizację istniejącego już ogrzewania ekologicznego lub niskoemisyjnego typu olej, gaz, kocioł klasy 5 wg normy PN-EN 303-5:2012.

Wysokość dotacji dla Wnioskodawcy na realizację przedsięwzięcia wynosi 50 % udokumentowanych fakturą kosztów zakupu źródła ciepła ( z wyłączeniem kosztów montażu i innych) jednak nie więcej niż:

-        miejscowego ogrzewacza pomieszczeń na paliwo stałe- 3.000,00 zł

-        kocioł gazowy kondensacyjny – 10.000,00 zł

-        kocioł olejowy kondensacyjny - 8.000,00 zł

-        kocioł na pellet drzewny – 7.000,00 zł

-        pompa ciepła – 10.000,00 zł

-        kocioł elektryczny – 5.000,00 zł.

 

Dodatkowe informacje można uzyskać w Referacie Gospodarki Nieruchomościami, Budownictwa i Ochrony Środowiska lub pod numerem telefonu: 48/ 618 00 95 w. 39 lub 34.

Zasady udzielenia ww. dotacji określone zostały w Uchwale Rady Gminy w Przytyku   nr XLI.347.2022 z dnia 30 grudnia 2022 r.  w sprawie określania zasad udzielania dotacji celowych z budżetu Gminy Przytyk na dofinansowanie realizacji przedsięwzięć służących ograniczeniu niskiej emisji na obszarze Gminy Przytyk(Dz. Urz. Województwa Mazowieckiego z dnia 13 stycznia 2023 r., poz. 460).

 

Załączniki:

  • Uchwała Rady Gminy Przytyk Nr XLI.347.2022 z dnia 30 grudnia 2022 r.  w sprawie określania zasad udzielania dotacji celowych z budżetu Gminy Przytyk na dofinansowanie realizacji przedsięwzięć służących ograniczeniu niskiej emisji na obszarze Gminy Przytyk
  • Wniosek o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Przytyk na dofinansowanie wymiany źródła ciepła
  • Wniosek o rozliczenie dotacji celowej z budżetu Gminy Przytyk na dofinansowanie wymiany źródła ciepła
  • Projekt umowy z Gminą Przytyk na wykonanie inwestycji

 

      Wójt Gminy Przytyk

           Dariusz Wołczyński


  

Podoba Ci się ten artykuł? Przekaż go innym:KOMUNIKATOR GMINY PRZYTYK
Papryka Przytycka
ARR

MODR

Powiat Radomski

Razem dla Radomki

W Dolinie Radomki
 


KRUS
ZUS
CEIDG

Hospicjum Radom